Technisch Adviseur Waterveiligheid (16u)

De functie:

De afdeling Hoogwaterbeschermingsprogramma van onze opdrachtgever (HWBP) is op zoek naar een ervaren Technisch Adviseur Waterveiligheid. Het HWBP is onderdeel van het landelijke HWBP. Het gaat om een groot en complex investeringsprogramma. Dit programma is gericht op de versterking van alle primaire waterkeringen, die zijn en nog worden afgekeurd. Vanwege deze complexiteit en de omvang van de opgave is het HWBP opgenomen als een aparte afdeling binnen het waterschap. Het gaat hierbij om een bijzondere, innovatieve en risicovolle opdracht.

Binnen het HWBP wordt nauw samengewerkt met Rijkswaterstaat, gemeenten en maatschappelijke partners. Kenmerkend zijn 'best for project' en een grote politiek- bestuurlijke gevoeligheid. Het HWBP is dusdanig van belang dat het onder het toezicht van de Tweede Kamer valt.

De technisch adviseur Waterveiligheid wordt voor meerdere projecten ingezet. Deze projecten bevinden zich zowel in de, verkennings- en planfase als de realisatiefase. Voor de organisatie van de projecten hanteert onze opdrachtgever het model voor Integraal Projectmanagement (IPM). Dit betekent dat de projecten worden uitgevoerd door een integraal projectteam om de interne en externe samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen. Gedurende alle fases van het project is zo duidelijk welke taken bij welk lid van het projectteam zijn belegd. De technische aspecten vormen een belangrijk onderdeel van het projectmanagement, welke zijn belegd bij de Technisch Manager. De technisch adviseur Waterveiligheid geeft adviezen aan de Technisch Manager en treedt dus op als 'expert en sparringpartner' voor de Technisch Manager. Hij/zij maakt als zodanig geen onderdeel uit van het IPM team, maar kan de Technisch Manager, indien nodig, wel vervangen binnen het IPM team. In termen van taakgerichte competenties vragen wij dat:

 • Hij/zij inzicht heeft in alle relevante actuele ontwikkelingen en wetgeving op het gebied van waterveiligheid. De adviseur is in staat dit inzicht te vertalen naar de praktijk in de projecten, mede op basis van het beleid van onze opdrachtgvever.
 • Hij/zij op kan treden als sparringpartner van de Technisch Manager voor wat betreft de technische inhoud van de projecten, technische onderzoeken, alsook dat de technische inhoud van de projecten voldoet in termen van geld, tijd, kwaliteit en risico's.
 • Hij/zij ondersteuning kan verlenen aan de Technisch Manager bij het tot stand komen van producten, die worden opgeleverd door leveranciers (adviesbureaus, consultants etc.), in de verkenningsfase van het project. Hij/zij is eveneens in staat om de technische onderbouwing te leveren van de diverse alternatieven en het Voorkeurs Alternatief (VKA)  in de verkenningsfase.
 • Hij/zij advies kan geven over de kwaliteit van alternatievenontwikkeling en het ontwerp van dijken.
 • Hij/zij is in staat de Technisch manager te vervangen in verschillende overleggen, zowel extern als intern.

Vertaald naar concrete activiteiten gaat het hierbij om:

 • Het formuleren en uitzetten van opdrachten bij advies- en ingenieursbureaus, stuurt deze aan en bewaakt de kwaliteit en voortgang van de geleverde producten.
 • Het organiseren en sturing geven aan de (juiste) technische kennis ten behoeve van het project, zowel intern als richting de diverse ingenieursbureaus.
 • Het leveren van een inhoudelijk advies aan (geo-)technische onderzoeken & producten, die door leveranciers worden of intern worden uitgevoerd.
 • Het bewaken van de technische scope van het project.
 • Het anticiperen op wijzigingen met name op die betrekking hebben op de techniek.
 • Het leveren van een bijdrage aan de beoordeling van de diverse aanbiedingen in de verkenningsfase.
 • In aanvulling op de bovengenoemde taken binnen het HWBP, zal de adviseur Waterveiligheid aanvullende vragen voor advies krijgen vanuit de interne klant, zijnde de afdeling Waterveiligheid en Wegen. Het gaat hierbij om:
 • Advies over plannen van derden (ontwikkelaars, aannemers, gemeenten en burgers) voor alle werkzaamheden in en rond de waterkeringen. Denk hierbij aan gestuurde boringen, kelders en ondergrondse infrastructuur.
 • Beoordelen van complexe vergunningsaanvragen, vertaald naar advies aan collega's van de vergunningverlening.
 • Denkt mee in het voortraject van plannen en adviseert daarover. Geeft vanuit deze taak waar nodig voorlichting en overlegt met collega's van de eigen organisatie, particulieren, bedrijven en andere overheden.

U heeft als kandidaat:

Minimaal een afgeronde technische HBO-opleiding, bij voorkeur civiele techniek of cultuur techniek. Het diploma dient te worden bijgevoegd.
Minimaal 7 jaar ervaring in een werkomgeving van projectmatig werken.
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van waterkeringen met betrekking tot veiligheidsbeoordelingen en dijkversterkingen, zowel procesmatig als inhoudelijk.
Aantoonbare werkervaring met het formuleren/opstellen van adviesopdrachten.
Aantoonbare werkervaring met het aansturen van leveranciers (ingenieursbureaus) vanuit een opdrachtgeversrol.
Ervaring met omgevingsaspecten (bijvoorbeeld planologische procedures, milieuonderzoeken, flora en fauna, landschap en cultuurhistorie).
Ervaring (afstemming)proces en vergunningsaspecten in relatie tot het verleggen van kabels- en leidingen in dijkversterkingsprojecten.

Overige competenties:

 • Verfrissende en nieuwsgierige blik op zaken en goede communicatieve vaardigheden om dit zowel schriftelijk als mondeling over te brengen aan collega‚Äôs, partners en leveranciers (ingenieursbureau's).
 • Netwerkende kwaliteiten waarmee je makkelijk verbinding en contact legt in verschillende omgevingen.
 • Antenne voor de nieuwste kennis op het gebied van watermanagement en jouw vermogen dit op een creatieve en innovatieve manier te verspreiden.
 • Vermogen om op tactisch -en strategisch niveau te werken waarmee je impact realiseert op bestuurlijke besluitvorming.

 

Voor meer informatie over sollicitatieprocedures en tijdsplanningen kunt u altijd contact opnemen met Raoul Hendrickx, te bereiken op of via 06 - 1922 1925.