Mount Everest - Pixabay 1920x325

Privacyverklaring

Everest begrijpt dat u uw persoonlijke gegevens liever niet meer deelt dan nodig is. Everest verzamelt uw persoonsgegevens daarom uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Met deze Privacyverklaring willen wij u informeren over hoe Everest in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming met uw persoonlijke gegevens omgaat. Hieronder leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

 

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Everest. Deze worden hieronder toegelicht:

Website

Om de website te verbeteren verzamelt Everest gegevens. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan een naam, bedrijf of e-mailadres. Deze anonieme gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Bemiddeling

Indien u zich aanmeldt om opgenomen te worden in ons kandidatenbestand, vragen wij u om een aantal contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc.). Deze gegevens zijn nodig om met u in contact te kunnen treden. Daarnaast vragen wij u om informatie over uw functie, organisatie, opleidingen en werkervaringen om een beter inzicht te krijgen in uw aanwezige kennis en werkervaringen. Op basis hiervan beoordelen wij of dat er een match is en u op papier geschikt bent voor een bepaalde functie.

Uw bemiddelingsgegevens worden bewaard zolang u ingeschreven staat in ons kandidatenbestand. Indien er langer dan vijf jaar geen contact meer met u heeft plaatsgevonden, dan ontvangt u van ons een bericht met de vraag of u wel/niet ingeschreven wilt blijven. Indien u niet meer benaderd wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven via een link opgenomen in dit bericht. U kunt zich ten alle tijden uitschrijven via info@everest-interim.nl.

Arbeidsrelatie

Indien een arbeidsovereenkomst tot stand komt en u voor ons aan de slag gaat, zullen wij u om meer persoonsgegevens vragen dan enkel de bij bemiddeling genoemde persoonsgegevens. Persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van een arbeidsrelatie worden niet langer dan 24 maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Zakelijke relatie

Om met u te kunnen samenwerken maakt Everest gebruik van e-mail, telefoon en digitale documenten:

  • Voor het ontvangen en verzenden van e-mails maakt Everest gebruik van de software van Microsoft. Om per e-mail met u te kunnen communiceren hebben wij minimaal uw naam en e-mailadres nodig. Indien u per e-mail contact opneemt met Everest worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres evenals uw IP-adres en mailserver opgeslagen op de mailserver. Uw e-mails worden voor onbepaalde tijd bewaard.
  • Digitale documenten worden door Everest opgeslagen op een gemeenschappelijke schijf, waarmee deze toegankelijk zijn voor andere medewerkers van Everest. Omdat Everest streeft naar een langdurige relatie met haar klanten en werknemers worden deze gegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Kopieën van deze documenten kunnen eveneens gevonden worden op lokale gegevensdragers zoals computers en telefoons. Deze gegevensdragers zijn ieder beveiligd met een wachtwoord.
  • Indien het wettelijk verplicht is worden de documenten fysiek in ons kantoor bewaard.

Administratie

Voor onze administratie maken wij gebruik van de software van Exact. Uw (zakelijke) adresgegevens, de contactpersonen, projectgegevens en financiële gegevens voor facturatie of salarisbetaling worden hierin bewaard en opgeslagen op servers. Het is wettelijk verplicht om de financiële gegevens minimaal zeven jaar te bewaren.

Delen met derden

Wij delen uw gegevens om een met u aangegane overeenkomst uit te voeren. Zo worden bij arbeidsbemiddeling uw persoonsgegevens verstrekt aan potentiele opdrachtgevers. En worden, indien u voor ons werkt, gegevens verstrekt aan bijvoorbeeld het pensioenfonds of UWV.

Privacyrechten

U heeft de volgende rechten:

Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden op te vragen welke persoonsgegevens door Everest worden vastgelegd en bewaard.

Recht op aanpassing

Indien de van u gebruikte of bewaarde persoonsgegevens onjuist of gewijzigd zijn, zal Everest deze op verzoek corrigeren.

Recht op verwijdering

Indien u aangeeft dat u niet langer wilt dat uw gegevens door Everest worden bewaard, zullen uw gegevens (Met uitzondering van de gegevens die Everest wettelijk verplicht is om te bewaren) uit onze systemen worden verwijderd.

Recht op overdracht

Mocht u willen overstappen naar een andere partij en daarvoor gegevens nodig hebben die door Everest zijn opgeslagen dan kunt u bij ons een verzoek tot overdracht van uw gegevens naar een nieuwe partij indienen. Everest zal nadat het verzoek is ontvangen de bij ons bekende gegevens aan de andere partij overdragen.

Recht op bezwaar

Wanneer u niet langer wilt dat Everest uw gegevens gebruikt, kunt u hier bezwaar tegen aantekenen. Everest zal dan niet langer uw persoonsgegevens verwerken, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.

Recht op het indienen van een klacht

Indien u vindt dat Everest op onjuiste manier met uw gegevens omgaat, verzoeken wij u om een klacht bij ons in te dienen via info@everest-interim.nl. U kunt er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u hoe u een klacht kunt indienen.

Gebruik maken van bovenstaande rechten kan door contact op te nemen met Everest via info@everest-interim.nl, onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto en nummers onderaan het document, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. Na controle zullen we de kopie van uw ID-bewijs verwijderen.

Wijzigingsclausule

Door bijvoorbeeld organisatie- of wetswijzigingen kan deze privacyverklaring gewijzigd worden. Op de website van Everest kunt u de meest actuele versie vinden. Wij raden u daarom aan om de verklaring periodiek op deze website te raadplegen.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

Everest Interim B.V.
Johan de Wittstraat 2
3311 KJ Dordrecht
T 078 - 303 16 50
E info@everest-interim.nl