Inzetbaarheid

Everest kijkt wat nodig is en doet een passend aanbod. Scholing betekent verrijking.
Maar de opgedane kennis en vaardigheden zijn ook meteen inzetbaar. Theorie en praktijk schuren bij ons dicht tegen elkaar aan. Inzetbaar vanaf dag één.
Zo snijdt het mes aan twee kanten.

achtergrond opleidingen