Onze opleidingen

Everest voorziet in diverse opleidingen en cursussen. De scholing wordt op maat aangeboden. De ene kandidaat is gebaat bij een cursus software, de ander wil zijn vakkennis bijslijpen of juist groeien in zijn presentatie of managementkwaliteiten. Everest heeft het in huis. Everest kijkt wat nodig is en doet een passend aanbod. Scholing betekent verrijking. Maar de opgedane kennis en vaardigheden zijn ook meteen inzetbaar.
Theorie en praktijk schuren bij ons dicht tegen
elkaar aan. Inzetbaar vanaf dag één.
Zo snijdt het mes aan twee kanten.

achtergrond scholing