Everest Interim - Nieuws

Instroom en behoud van mensen in de techniek

Chris van Bokkum (46) stapt over van FNV Bondgenoten naar TechniekTalent.nu...

In die functie moet hij zorgen voor instroom bij en behoud van mensen in de techniek.

Hoe zorgelijk is de situatie in deze sector?
'Er is sprake van een uiterst serieus probleem. Uit berekeningen blijkt dat voor de komende jaren een tekort wordt verwacht van ongeveer 63.000 mensen. Dat willen wij met dit initiatief met 20% terugbrengen. In dat streven blijven wij natuurlijk wel afhankelijk van de conjunctuur.'

Hoe gaat u dat doen?
'Het is een kwestie van beeldvorming. We moeten de mensen duidelijk maken dat de werkomstandigheden goed zijn en dat er vaak goede doorstroommogelijkheden bestaan. Als iemand begint als loodgieter, kan hij zich bijvoorbeeld ontwikkelen tot installatietechnicus.'

Wat trekt u in deze functie?
'Het gaat om een vernieuwend project waarbij ik veel met jongeren te maken heb. Bovendien vind ik het leuk dat dit een samenwerkingsverband is tussen werknemers en werkgevers.'

Is dat vanuit uw oude functie niet heulen met de vijand?
'Ook in mijn tijd bij de FNV heb ik de werkgevers nooit beschouwd als kapitalisten. Ik ben een echte polderjongen die er niet van houdt elkaar de tent uit te vechten. Ik was erg blij dat ik niet alleen uit mijn omgeving, maar ook van werkgeverskant veel positieve reacties heb gekregen.'

Copyright (c) 2011 Het Financieele Dagblad