Everest Interim - Nieuws

Start Leergang Asset Management door Traduco, NVDO en KNVTS op 9/10 april 2014.

Bestemd voor medewerkers die binnen hun bedrijf een rol en verantwoordelijkheid hebben in het beheren en onderhouden van assets, ofwel fysieke bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levensduur.

"De wijze waarop er wordt gedoceerd, teruggekoppeld, contact onderhouden is professioneel en werkt enthousiasmerend. Alles valt en staat met personen en communicatie; aan beide aspecten is veel invulling gegeven door Traduco."
(Albert Visser - Asset Manager DFDS Seaways)

Duurzame ontwikkeling is tegenwoordig een thema dat niet meer als een hype wordt gezien. Het is een actueel thema, dat binnen onze huidige maatschappij niet meer is weg te denken. Daarnaast blijft een bepaalde druk aanwezig op het financieel rendement van uw bedrijfsvoering, op uw mensen en bedrijfsmiddelen - een 2-tal belangrijke assets.

Binnen dit kader kan Asset Management beschouwd worden als een systeem, een middel dat bij invoering en borging binnen uw bedrijfsvoering een toegevoegde waarde geeft in de realisatie van een optimaal en kosteneffectief beheer en onderhoud van de bedrijfsmiddelen.

Toepassing van Asset Management biedt de mogelijkheid om vanuit een risicogestuurde basis een juist evenwicht te krijgen tussen kapitaalsinvesteringen (kosten) en opbrengsten (o.a. beschikbaarheid, betrouwbaarheid, productiviteit en mate van milieubelasting) van de assets.

Kortom, hoe kan ervoor worden gezorgd dat de assets het vereiste kosteneffectieve resultaat behalen tegen de meest gunstige kosten gedurende de gehele technische levensduur van deze assets.

In dit proces is het van belang dat de diverse stakeholders, die op enigerlij wijze een rol en verantwoordelijkheid in de gehele levenscyclus van een asset hebben, integraal met elkaar samenwerken.

Om u kennis te laten verkrijgen van het begrip en methodiek van Asset Management organiseert Traduco voor u in samenwerking met de NVDO en de KNVTS de praktische Leergang Asset Management. Voor meer info: Programma Leergang Asset Management.

Bron: Traduco

terug naar Nieuws overzicht.