Everest Interim - Nieuws

Verplicht techniekles op basisscholen

Vanaf 2020 moeten alle basisscholen verplicht technieklessen geven.

In 2015 moet de helft van alle vmbo-leerlingen voor een vakkenpakket met natuur-
en scheikunde kiezen. Er wordt 600 miljoen euro vrijgemaakt voor bij- en omscholing
van werknemers met interesse in techniek. Deze en andere afspraken werden
vanmiddag vastgelegd in het Techniekpact.

Jaarlijks 30.000 extra technici nodig
Het pact werd ondertekend door onderwijsorganisaties zoals de MBO-Raad en VSNU,
de vakbonden, werkgeversorganisaties, studentenbelangengroepen, regiobestuur, en de
ministers van Economische Zaken, Onderwijs en Sociale Zaken. Tot 2020 gaan er jaarlijks
meer dan 70.000 bouwvakkers, installateurs, elektrotechnici, metaalbewerkers, ingenieurs
en systeemanalisten met pensioen. De duizenden technici die jaarlijks afstuderen, zijn niet
genoeg om de gaten op te vullen. Tot 2020 zouden jaarlijks 30.000 extra technici nodig
zijn. Om dit te bereiken werd vandaag het Techniekpact gesloten. Het pact moet ertoe
leiden dat meer leerlingen kiezen voor een techniekopleiding, dat meer mensen met een
technische diploma ook daadwerkelijk in de techniek aan de slag gaan, en dat meer werk-
nemers in de technische sector ook aan de slag blijven.

Speciale TechMavo
In het pact staan staan 22 afspraken die de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt
in de technieksector moeten verbeteren en het tekort aan technisch personeel moeten
tegen te gaan. Zoals:

 • In 2020 geven alle basisscholen in Nederland structureel techniekles.
 • Er komt een investeringsfonds waarin kabinet, werkgevers en regionale overheden
  ieder 100 miljoen euro stoppen om meer te kunnen investeren in techniekonderwijs.
 • Bedrijven kunnen dat bijvoorbeeld doem door hun werknemers in te zetten voor
  gastlessen, te investeren in opleidingen of door laboratoria en machines beschikbaar
  te stellen voor mbo-opleidingen.
 • De helft van de vmbo-leerlingen kiest in 2015 voor een vakkenpakket met natuur-
  en scheikunde. Om dit te bereiken komen er in de diverse regio's en provincies
  mavo's gericht op techniek, de TechMavo.
 • Het kabinet stelt in 2014 en 2015 in totaal 600 miljoen euro beschikbaar voor bij- en
  omscholing van mensen met interesse in techniek. Ook wordt het voor werklozen
  makkelijker om zich met behoud van WW-uitkering om te scholen naar een baan in
  de techniek.
 • Het kabinet trekt eenmalig 100 miljoen uit om meer bètadocenten in het voortgezet
  onderwijs te krijgen en de pabo's in staat te stellen meer aandacht aan techniek te
  geven.
 • Techniek wordt vanaf 2014 een verplicht vak op de pabo.Voortaan kunnen alle
  studenten met een technische opleiding in het mbo bij bedrijven terecht  voor een
  stage- of leerwerkplaats.
 • Het bedrijfsleven gaat een digitaal loket opzetten waar basisscholen en middelbare
  scholen  hulp van het bedrijfsleven kunnen vragen voor techniekonderwijs (bijv. in de
  vorm van een excursie of gastdocent). Ook kunnen leerlingen via dit loket een stage-
  plek vinden.

Bron: www.nrc.nl door

terug naar Nieuws overzicht.