Everest Interim - Nieuws

Vrouwelijke interim manager in opkomst

De vrouw is in opkomst als interim manager. En dat is ook volgens de mannelijke interim-managers geen toeval.

Uit onderzoek door het Britse Executives Online onder 156 interim-managers kwam naar voren dat vrouwen over het algemeen overtuigender zijn, zich sneller aanpassen, goede relaties opbouwen en op die manier de dingen goed en snel geregeld krijgen – precies de eigenschappen die een goede interim-manager moet bezitten.

Andere redenen die volgens de respondenten goede interims maken van vrouwen zijn hun flexibiliteit, het feit dat ze meerdere taken tegelijkertijd aankunnen (multi-tasking) en hun aanpassingsvermogen.

Kenmerken van IM
Wat doet een interim-manager nu precies? Die vraag is nog steeds lastig te beantwoorden, zo blijkt. 'We zijn er nog niet uit wat de gemeenschappelijke kenmerken zijn van interim-managers', aldus Jan Pasman eerder dit jaar in het tijdschrift Management Team. Pasman is voorzitter van de Orde van Register Managers (ORM), de belangenorganisatie van interim-managers in Nederland. Vanwege dat gebrek aan een duidelijke omschrijving hangt er – deels ten onrechte – volgens hem nogal wat romantiek om het vak. Maar volgens Pasman houden de mensen die alleen daar op afkomen het niet uit. Die raken teleurgesteld als ze merken hoe het echt gaat. Duidelijk is echter wel dat een interimmer over andere kwaliteiten beschikt dan een gewone manager. Managers hebben te zorgen voor continuïteit in een organisatie. Interim-managers daarentegen moeten een organisatie herleiden naar een andere levensfase, soms tegen de stroom in.

Profiel van een interim manager
Marjolein Risseeuw, partner bij het Nederlandse Twynstra Gudde Interim Management, heeft op basis van de ruim 100 interim-managers die zij de afgelopen jaren bij bedrijven heeft 'geplaatst' een profiel gemaakt van tien kenmerken waaraan een goede interim-manager te herkennen is. De ideale interim-manager volgens haar:
1.  Is een vrouw of een man met ontwikkelde vrouwelijke eigenschappen.
2.  Heeft een positieve keuze gemaakt voor het vak.
3.  Werkt dicht bij mensen en haar ambitie ligt bij algemeen management.
4.  Heeft een persoonlijke visie op maatschappij en bedrijf en kent zichzelf.
5.  Heeft bewust gekozen voor 'vrijheid in gebondenheid'
6.  Kent het politieke spel dat in organisaties wordt gespeeld.
7.  Is 42 jaar met ongeveer 15 jaar werkervaring.
8.  Heeft 10 jaar gewerkt in meerdere functies binnen een of meer grote organisaties

Bron: managersonline

terug naar nieuws overzicht