Everest Interim - Nieuws

Expeditie voor duurzaamheid: Antarctica 2.0

Wilco van Rooijen en Fokke van Velzen willen in januari 2012 een tocht ondernemen naar de Zuidpool.

Niet zomaar een reis, maar een expeditie om duurzame energie extra onder de aandacht te brengen. De tocht wordt uitgevoerd met z'n tweeën in een voertuig op zonne-energie. Tenslotte, als het daar kan met een voertuig op normale zonnecellen, dan zou er toch meer mogelijk moeten zijn?Antarctica

Antarctica is gekozen om een speciale reden. Op dit moment wordt het continent beschermd tegen boringen naar mineralen door de "Environmental Protocol". Dit is een onderdeel van 'The Antarctic Treaty'. De bescherming van dit protocol eindigt in 2048 en daarna mag iedereen weer vrij boren.

De jongeren van nu, in de leeftijd 8 tot 12, zijn de regeerders van de toekomst. Door hen nu bewust te maken van dit ongerepte continent en de mogelijkheden van duurzame energie, kunnen zij straks Antarctica beschermen.

Voertuig op zonne-energie
Het voertuig wordt ontworpen en gebouwd door studenten van de Hogeschool Utrecht. Een team van studenten van diverse opleidingen van de Faculteit Natuur en Techniek zijn begin mei gestart en werken zelfs tussen vakantie en vakantiewerk door om dit te realiseren. Zij hebben zich Team Antarctica genoemd, naar de titel van het project "Antarctica 2.0″

Voortgang
Deze website geeft een beeld van de ontwikkeling van het voertuig, de voortgang van het project, de belevenissen van de studenten van de Hogeschool Utrecht en meer achtergrondinformatie. Voor vragen over de over dit project, neem contact met ons op. Meer informatie over de expeditie kunt u vinden op de website van Team Wilco.

Filmpje Test Training Finland

Copywright (c): expeditienet.nl

terug naar nieuws overzicht