Relatiemanager met externe oriëntatie

De afdeling Bestuur, Directie & Strategie (BDS) laat het bestuurlijke en ambtelijke proces naadloos op elkaar aansluiten. BDS verzorgt tevens het relatiemanagement tussen opdrachtgever en externe relaties.

Vanwege vertrek van collega's is behoefte aan een relatiemanager, die de volgende taken op voortvarende wijze aanpakt:

1. regisseren externe werkcontacten met relevante regionale organisaties, met name gemeenten en belangenverenigingen (LTO, PWN, TBO'S);
2. gesprekspartner voor management en dagelijks bestuur over de samenwerking met externe partners;
3. adviseren over en coördineren van bestuurlijke overleggen;
4. opvangen signalen vanuit gemeenten en stimuleren omgevingsgerichtheid van de organisatie als geheel.
5. beleidsmatig en coördinerend verantwoordelijk voor de samenwerkings-partners (verbonden partijen) waarvoor opdrachtgever financiële en bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt.

Bijzonderheden

Recent heeft een heroriëntatie over de positionering van het werkveld plaats gevonden. De kandidaat wordt verantwoordelijk voor afronding ervan en de eerste implementatie van het onderzoek.

Afronding/actualisering van de beleidsnota verbonden partijen is tevens onderdeel van de opdracht.  

Verantwoordelijkheden
Eindverantwoordelijk daar waar het in de invloedsfeer ligt van de adviseur.

Doelstelling
Werken aan een optimale samenwerking met onze partners door in- en externe contacten te regisseren, ontwikkelingen te volgen en afdeling overschrijdend kansen te zien en verbindingen te leggen. Vormgeven van relatiemanagement 2.0.

Contacten
Intern: bestuurders, managers, beleidsverantwoordelijken, bestuursadviseurs, projectleiders.
Extern: ambtelijke evenknie (bestuursadviseur, beleidsmedewerkers, afdelingshoofden), bestuurders.
Inzet in de lijn of project

Competenties

Netwerker met uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden. Doortastend, overtuigingskracht en initiatief; in staat om processen te sturen
Resultaatgericht, analytisch, bestuurlijk sensitief en ondernemend.
Vasthoudend en besluitvaardig.

Eisen

Afgeronde erkende HBO- of WO opleiding Bestuurskunde of Communicatie
Aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van organisatie-inrichtingsplannen
Aantoonbare kennis van het overheidsveld
Aantoonbare ervaring in het werken in het bestuurlijk krachtenveld

 

Voor meer informatie kunt altijd contact opnemen met Raoul Hendrickx. Deze is te bereiken onder of via 06 1922 1925