Reliability Engineer

Reliability Engineer:

Rapporteert aan:
• hiërarchisch aan de managing consultant
• functioneel naar de opdrachtgever

 

Zijn werkzaamheden:

Rapporterend aan de opdrachtgever zal de Reliability Engineer een belangrijke leidende rol spelen bij het ontwikkelen en beheren van een programma dat de hoofddoelstelling ondersteunt om een ​​optimale risicobeheeromgeving en kosteneffectief beheer en onderhoud van alle fysieke activa gedurende de gehele technische levensduur te realiseren. De Reliability Engineer heeft gedetailleerde kennis van bedrijfsprocessen, IT-systemen en organisatiestructuren om de opdrachtgever te kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van programma's en maatregelen voor continue verbetering.

 

Verantwoordelijkheden:

• Leiderschapsrol bij de implementatie van een effectief asset- en risicomanagementproces
• Het leiden van de verandering in de implementatie van het risicobeheerproces
• Toonaangevende betrouwbaarheidsstudies zoals FMECA / RCM, RAMS, RCA, RBI en LCC / LCM
• Initiëren en realiseren van multidisciplinaire projecten ter verbetering van de betrouwbaarheid en input leveren voor de kapitaalinvestering en / of wijzigingsstrategie voor de fysieke activa
• Ontwikkelt actieplannen om de mechanische integriteit van de belangrijkste procesinstallaties te verbeteren
• Ontwikkelt en leidt een FMECA / RCM-programma om alle uitval van bedrijfskritieke apparatuur te verminderen
• Ontwikkelt en implementeert een werkplanning en planningssysteem dat het veranderen van de sitecultuur van reactief naar proactief
• Ontwikkelt plannen voor, en leidt in de uitrol van conditiebewaking en voorspellende onderhoudstechnieken
• Stelt betrouwbaarheids- & werkplanningstatistieken vast om de verbetering te bewaken
• Assisteert bij het definiëren en implementeren van methoden om optimale beheersing van risico's te hebben en om falen te verminderen en uiteindelijk te elimineren door de assetmanagementmethode toe te passen als een integraal proces binnen de gehele organisatie
• Adviseert en definieert van apparatuurvereisten en -normen
• Draagt ertoe bij dat b.v. risicogebaseerde onderhoudsconcepten, werkpakketten, beheer / lijst van reserveonderdelen, handleidingen voor apparatuur en afdrukken worden verstrekt voor alle nieuwe en gebruikte installaties en aanpassingen
• Ontwikkelt, beveiligt en optimaliseert onderhoudsprocessen, onderhoudstechnologieën en trainingen
• Controleert de taakplannen voor alle kritieke apparatuur op onderhoudseffectiviteit
• Leidt onderzoeken / opdrachten naar betrouwbaarheidsproblemen met behulp van een data-gedreven aanpak en ontwikkelt / ontwerpt geschikte oplossingen
• Leiderschapsrol voor het naleven van het Asset Life Asset Management-proces gedurende de gehele levenscyclus van nieuwe activa

 

Functie-eisen:

• Afgeronde HBO/WO mechanische, elektrische of chemische engineering
• Goed ervaren in Asset Management en de toepassing van dit competentiegebied binnen het bedrijf
• Goed begrip van Reliability methoden zoals FMECA / RCM en Root Cause Failure Analysis en kennis van voorspellende en conditiebewakingstechnieken en hun toepassingen
• Kennis van SAP PM / MM, Maximo, Ultimo en andere onderhoudsbeheersystemen
• Kennis van procesbewerking
• Kennis van veiligheid, GMP, milieu- en valideringsbeleid en -procedures
• Kennis van Europese en internationale codes, standaarden en werkwijzen
• Ervaring met (optimalisatie van) bedrijfsprocessen en applicaties van IT-oplossingen en affiniteit met bedrijfsprocessen, systemen en organisatie in de breedste zin van het woord.

 

U kunt reageren op deze vacature door uw cv, met bijbehorend tarief of salarisindicatie, te mailen naar: of door telefonisch contact op te nemen met: 06 1922 1925.

Relatiemanager met externe oriëntatie

De afdeling Bestuur, Directie & Strategie (BDS) laat het bestuurlijke en ambtelijke proces naadloos op elkaar aansluiten. BDS verzorgt tevens het relatiemanagement tussen opdrachtgever en externe relaties.

Vanwege vertrek van collega's is behoefte aan een relatiemanager, die de volgende taken op voortvarende wijze aanpakt:

1. regisseren externe werkcontacten met relevante regionale organisaties, met name gemeenten en belangenverenigingen (LTO, PWN, TBO'S);
2. gesprekspartner voor management en dagelijks bestuur over de samenwerking met externe partners;
3. adviseren over en coördineren van bestuurlijke overleggen;
4. opvangen signalen vanuit gemeenten en stimuleren omgevingsgerichtheid van de organisatie als geheel.
5. beleidsmatig en coördinerend verantwoordelijk voor de samenwerkings-partners (verbonden partijen) waarvoor opdrachtgever financiële en bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt.

Bijzonderheden

Recent heeft een heroriëntatie over de positionering van het werkveld plaats gevonden. De kandidaat wordt verantwoordelijk voor afronding ervan en de eerste implementatie van het onderzoek.

Afronding/actualisering van de beleidsnota verbonden partijen is tevens onderdeel van de opdracht.  

Verantwoordelijkheden
Eindverantwoordelijk daar waar het in de invloedsfeer ligt van de adviseur.

Doelstelling
Werken aan een optimale samenwerking met onze partners door in- en externe contacten te regisseren, ontwikkelingen te volgen en afdeling overschrijdend kansen te zien en verbindingen te leggen. Vormgeven van relatiemanagement 2.0.

Contacten
Intern: bestuurders, managers, beleidsverantwoordelijken, bestuursadviseurs, projectleiders.
Extern: ambtelijke evenknie (bestuursadviseur, beleidsmedewerkers, afdelingshoofden), bestuurders.
Inzet in de lijn of project

Competenties

Netwerker met uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden. Doortastend, overtuigingskracht en initiatief; in staat om processen te sturen
Resultaatgericht, analytisch, bestuurlijk sensitief en ondernemend.
Vasthoudend en besluitvaardig.

Eisen

Afgeronde erkende HBO- of WO opleiding Bestuurskunde of Communicatie
Aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van organisatie-inrichtingsplannen
Aantoonbare kennis van het overheidsveld
Aantoonbare ervaring in het werken in het bestuurlijk krachtenveld

 

Voor meer informatie kunt altijd contact opnemen met Raoul Hendrickx. Deze is te bereiken onder of via 06 1922 1925

 

Projectmanager Stadsdelen Statushouders en Kwetsbare Groepen

Functieomschrijving:

- Voorbereiden van het bestuurlijk overleg huisvesting statushouders voor de stadsdeelvoorzitter Noord. Zij vertegenwoordigt in dit overleg de stadsdelen
- Voorbereiden stedelijk kernteam voor de stadsdeelsecretaris. Hij vertegenwoordigt in dit overleg ambtelijk de stadsdelen
- Adviseur van de stadsdeelvoorzitter en stadsdeelsecretaris met aandachtsgebied Aanpak Vluchtelingen
- Ondersteuning van gebiedsmanagers
- Verbinden van het gebied aan stedelijke ontwikkelingen en verbinden van collega's die vanuit verschillende sub-domeinen in dit speelveld actief zijn
- Adviseur Stadsdelen in coördinatieoverleg / stafteam Aanpak Vluchtelingen
- Aanwezig in diverse overleggen aangaande betreffende aandachtsgebieden
- Informatie brengen en halen bij en betrekken van gebiedsmanagement / stadsdeel
- Coördineren van de cyclische monitoring en rapportage vanuit stadsdelen
- Helpen vormgeven en implementeren van 'integrale projectplannen/integrale werkwijze (gebied, project, sociaal)' bij huisvestingsprojecten voor statushouders
- Het opmerken en aanpakken van mogelijke signalen of escalaties
- Bewaken van het budget voor Aanpak Vluchtelingen
- Monitoren van voortgang

Functie eisen:

Je beschikt over een WO werk- en denkniveau
Je hebt ruime ervaring met werken binnen een grote bestuurlijke omgeving
Je hebt ruime ervaring met projectmatig werken binnen grootstedelijke dossiers
Je hebt werkervaring als Projectmanager
Je bent per direct beschikbaar voor 24 uur per week

Reageren: 

U kunt reageren op deze vacature door uw cv, met bijbehorend tarief of salarisindicatie, te mailen naar: of door telefonisch contact op te nemen met: 06 1922 1925.