Werkvoorbereider Trambaan Projecten

Functieomschrijving:

Je voert samen met een andere collega of zelfstandig werkvoorbereidingswerkzaamheden ten behoeve van projectmatige werkzaamheden (in alle fasen van het project) en in mindere mate het dagelijkse onderhoud. In deze functie heb je veel contact met het uitvoerende team van Tram Baan, maar ook projectleiders, calculatoren, Asset Manager, constructiebureau en externe partijen als onderaannemers om de werkzaamheden af te stemmen. Je neemt deel in de projectteams zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering. Tevens verzorgt de werkvoorbereider rapportages en administratieve taken, maar bovenal speelt de werkvoorbereider een belangrijke rol in het constant verbeteren van de operationele processen en prestaties. Je zorgt voor een zo optimaal mogelijke inzet van de uitvoering en maximale beschikbaarheid van de assets.

Jouw werkzaamheden bestaan concreet uit: (na)calculeren, plannen, voorbereiden, bestellen, documenteren, monitoren, continue verbeteren en rapporteren van de productiewerkzaamheden. We vragen daartoe kennis van en ervaring met technische tekeningen, werkplanningen, vergunningaanvragen, veiligheidsaspecten, inkopen (incl. aanbestedingsprocessen) en afroepen van materialen en diensten en verzorgen van administratieve afhandeling.
Maar misschien nog wel belangrijker; je vindt het leuk om de tram infrastructuur voor onze opdrachtgever in de stad te garanderen en samen met de collega’s van de Tram Baan mooie prestaties neer zetten.
 
Als dat niet goed gaat dan zit jij er bovenop en blijf je duwen tot de zaak wel goed loopt. Je schuwt een stevig gesprek niet en bent altijd bereid om zelf ook een stap extra te zetten.


Functie-eisen:

 • Minimaal in het bezit is van een (technisch) MBO diploma, niveau 4, bij voorkeur richting civiel, weg en waterbouw of werktuigbouwkunde.
 • Ben je bekend met spoor gerelateerde werkzaamheden dan is dat een pre
 • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring
 • In staat om technische tekeningen te lezen en doorgronden
 • In staat om zelfstandig te calculeren, werkplannen op te stellen en offertes te maken
 • Ondernemend en commercieel, iemand met drive!
 • Zorgvuldig, kritisch en analytisch; ook heb je een uitstekend cijfermatig inzicht
 • Sterke communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
 • Proactief
 • Ervaring met SAP is een pré

Voor meer informatie kan je altijd terecht bij Raoul Hendrickx, te bereiken via of via 06 - 1922 1925

Technisch Adviseur Waterveiligheid (36u)

De functie:

De afdeling Hoogwaterbeschermingsprogramma van onze opdrachtgever (HWBP) is op zoek naar een ervaren Technisch Adviseur Waterveiligheid. Het HWBP is onderdeel van het landelijke HWBP. Het gaat om een groot en complex investeringsprogramma. Dit programma is gericht op de versterking van alle primaire waterkeringen, die zijn en nog worden afgekeurd. Vanwege deze complexiteit en de omvang van de opgave is het HWBP opgenomen als een aparte afdeling binnen het waterschap. Het gaat hierbij om een bijzondere, innovatieve en risicovolle opdracht.

Binnen het HWBP wordt nauw samengewerkt met Rijkswaterstaat, gemeenten en maatschappelijke partners. Kenmerkend zijn 'best for project' en een grote politiek- bestuurlijke gevoeligheid. Het HWBP is dusdanig van belang dat het onder het toezicht van de Tweede Kamer valt.

De technisch adviseur Waterveiligheid wordt voor meerdere projecten ingezet. Deze projecten bevinden zich zowel in de, verkennings- en planfase als de realisatiefase. Voor de organisatie van de projecten hanteert onze opdrachtgever het model voor Integraal Projectmanagement (IPM). Dit betekent dat de projecten worden uitgevoerd door een integraal projectteam om de interne en externe samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen. Gedurende alle fases van het project is zo duidelijk welke taken bij welk lid van het projectteam zijn belegd. De technische aspecten vormen een belangrijk onderdeel van het projectmanagement, welke zijn belegd bij de Technisch Manager. De technisch adviseur Waterveiligheid geeft adviezen aan de Technisch Manager en treedt dus op als 'expert en sparringpartner' voor de Technisch Manager. Hij/zij maakt als zodanig geen onderdeel uit van het IPM team, maar kan de Technisch Manager, indien nodig, wel vervangen binnen het IPM team. In termen van taakgerichte competenties vragen wij dat:

 • Hij/zij inzicht heeft in alle relevante actuele ontwikkelingen en wetgeving op het gebied van waterveiligheid. De adviseur is in staat dit inzicht te vertalen naar de praktijk in de projecten, mede op basis van het beleid van onze opdrachtgvever.
 • Hij/zij op kan treden als sparringpartner van de Technisch Manager voor wat betreft de technische inhoud van de projecten, technische onderzoeken, alsook dat de technische inhoud van de projecten voldoet in termen van geld, tijd, kwaliteit en risico's.
 • Hij/zij ondersteuning kan verlenen aan de Technisch Manager bij het tot stand komen van producten, die worden opgeleverd door leveranciers (adviesbureaus, consultants etc.), in de verkenningsfase van het project. Hij/zij is eveneens in staat om de technische onderbouwing te leveren van de diverse alternatieven en het Voorkeurs Alternatief (VKA)  in de verkenningsfase.
 • Hij/zij advies kan geven over de kwaliteit van alternatievenontwikkeling en het ontwerp van dijken.
 • Hij/zij is in staat de Technisch manager te vervangen in verschillende overleggen, zowel extern als intern.

Vertaald naar concrete activiteiten gaat het hierbij om:

 • Het formuleren en uitzetten van opdrachten bij advies- en ingenieursbureaus, stuurt deze aan en bewaakt de kwaliteit en voortgang van de geleverde producten.
 • Het organiseren en sturing geven aan de (juiste) technische kennis ten behoeve van het project, zowel intern als richting de diverse ingenieursbureaus.
 • Het leveren van een inhoudelijk advies aan (geo-)technische onderzoeken & producten, die door leveranciers worden of intern worden uitgevoerd.
 • Het bewaken van de technische scope van het project.
 • Het anticiperen op wijzigingen met name op die betrekking hebben op de techniek.
 • Het leveren van een bijdrage aan de beoordeling van de diverse aanbiedingen in de verkenningsfase.
 • In aanvulling op de bovengenoemde taken binnen het HWBP, zal de adviseur Waterveiligheid aanvullende vragen voor advies krijgen vanuit de interne klant, zijnde de afdeling Waterveiligheid en Wegen. Het gaat hierbij om:
 • Advies over plannen van derden (ontwikkelaars, aannemers, gemeenten en burgers) voor alle werkzaamheden in en rond de waterkeringen. Denk hierbij aan gestuurde boringen, kelders en ondergrondse infrastructuur.
 • Beoordelen van complexe vergunningsaanvragen, vertaald naar advies aan collega's van de vergunningverlening.
 • Denkt mee in het voortraject van plannen en adviseert daarover. Geeft vanuit deze taak waar nodig voorlichting en overlegt met collega's van de eigen organisatie, particulieren, bedrijven en andere overheden.

U heeft als kandidaat:

Minimaal een afgeronde technische HBO-opleiding, bij voorkeur civiele techniek of cultuur techniek. Het diploma dient te worden bijgevoegd.
Minimaal 7 jaar ervaring in een werkomgeving van projectmatig werken.
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van waterkeringen met betrekking tot veiligheidsbeoordelingen en dijkversterkingen, zowel procesmatig als inhoudelijk.
Aantoonbare werkervaring met het formuleren/opstellen van adviesopdrachten.
Aantoonbare werkervaring met het aansturen van leveranciers (ingenieursbureaus) vanuit een opdrachtgeversrol.
Ervaring met omgevingsaspecten (bijvoorbeeld planologische procedures, milieuonderzoeken, flora en fauna, landschap en cultuurhistorie).
Ervaring (afstemming)proces en vergunningsaspecten in relatie tot het verleggen van kabels- en leidingen in dijkversterkingsprojecten.

Overige competenties:

 • Verfrissende en nieuwsgierige blik op zaken en goede communicatieve vaardigheden om dit zowel schriftelijk als mondeling over te brengen aan collega’s, partners en leveranciers (ingenieursbureau's).
 • Netwerkende kwaliteiten waarmee je makkelijk verbinding en contact legt in verschillende omgevingen.
 • Antenne voor de nieuwste kennis op het gebied van watermanagement en jouw vermogen dit op een creatieve en innovatieve manier te verspreiden.
 • Vermogen om op tactisch -en strategisch niveau te werken waarmee je impact realiseert op bestuurlijke besluitvorming.

 

Voor meer informatie over sollicitatieprocedures en tijdsplanningen kunt u altijd contact opnemen met Raoul Hendrickx, te bereiken op of via 06 - 1922 1925.

Omgevingsmanager (32 upw)

Functieomschrijving:

In Amsterdam West wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd van 2.700 woningen. De wijk bestaat uit diverse wooneilanden die worden omringd door kademuren en verbonden door 15 bruggen. De wijk wordt gefaseerd gerealiseerd en is daardoor een bouwlogistieke opgave. Om dit goed te organiseren is er een aparte functie van bouwcoördinator in het team Houthaven.
Als bouwcoördinator ben je de spil in de uitvoering. Je bent voorzitter van het Uitvoeringsoverleg waarbij je met  alle uitvoerders van bouwende partijen in de Houthaven bouwlogistieke zaken afstemt. Daarnaast ben je voorzitter van het Bouwlogistiek- en BLVC-overleg, waarbij je BLVC-plannen met een team van deskundigen beoordeelt en vaststelt. En als laatste ben je voorzitter van het Kabels- en leidingoverleg zodat de uitvoering en planning van hun werkzaamheden aansluit bij de ontwikkeling van de Houthaven.  Je werkt intensief samen met het  projectteam. Als bouwcoördinator ben je verantwoordelijk voor een gecontroleerde bouwlogistieke uitvoering, die  voldoet aan de vastgestelde BLVC-kaders voor de Houthaven.
De werkzaamheden zijn divers  en zijn afhankelijk van het project gericht op: 

Stakeholdermanagement (tactisch en operationeel)
Communicatiestrategie opstellen• Bestuurlijk besluitvorming
Verkeersmanagement (oa BLVC -plannen)

Functie-eisen:

U beschikt over aantoonbare werk- en denkniveau op HBO niveau op het gebied van civiele techniek.
U bent in het bezit van een geldig VCA-vol certificaat.
U heeft aantoonbare ervaring met en kennis van RAW en UAV-GC.
U heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met omgevingsmanagement  in de GWW sector.
U heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met bestuurlijk besluitvormingsproces binnen overheden.

 

Voor meer informatie of voor vragen, kunt u terecht bij Raoul Hendrickx, te bereiken onder: of via 06 - 1922 1925

 

Adviseur Plannen van Derden (24 uur per week)

De Functie:

De adviseur adviseert over plannen van derden (Ontwikkelaars, aannemers, Gemeenten en burgers) voor alle werkzaamheden in en rond de waterkeringen. Denk hierbij aan gestuurde boringen, kelders en ondergrondse infrastructuur.
Beoordeelt complexe vergunningsaanvragen en adviseert collega's vergunningverlening over de afhandeling hiervan.
Denkt mee in het voortraject van eigen plannen en adviseert hierover. Geeft waar nodig voorlichting en overlegt met collega's van de eigen organisatie, particulieren, bedrijven en andere overheden.
Coacht en begeleidt nieuwe medewerkers op het gebied van plannen van derden en complexe vergunning aanvragen.

Verantwoordelijkheden:

Het adviseren en efficiënt beoordelen en afhandelen van complexe adviesaanvragen en vergunningsaanvragen met een waterkering component.

Competenties:

Besluitvaardig, oordeelsvormig, overtuigingskracht, communicatief en contactueel vaardig.
In staat om een helder en kernachtig advies op te stellen.

Uw kennis en kunde:

In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar ervaring as adviseur op het gebied van integraal waterbeheer en waterkeringen
Aantoonbare ervaring van de waterwet
In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar ervaring  planprocedures en onderhouden van contacten met diverse betrokken partijen
In de afgelopen 5 jaar, minimaal 1 jaar ervaring met GEO-techniek (bekend met methoden, theorieën en technieken) in relatie tot waterkeringen
Afgeronde HBO-opleiding Civiele Techniek, Cultuurtechniek of op het gebied van Bodem- en Watermanagement, Ruimte of Milieu.

 

Deze functie is van tijdelijke aard en zal starten begin Mei 2018 en zal initieel duren tot het einde van het jaar. Verlenging van de opdracht is eventueel een optie, maar zal tijdig worden aangegeven.

 U kunt reageren op deze vacature door uw cv, met bijbehorend tarief of salarisindicatie, te mailen naar: of door telefonisch contact op te nemen via: 06 - 1922 1925

 

 

Maintenance Engineer

De Functie:

Als Maintenance Engineer draag je zorg voor de gevraagde beschikbaarheid, effectiviteit van inzet, betrouwbaarheid en veiligheid van de installaties van de gehele fabriek.
Tevens voer je controle uit op het gedane werk en zorgt er voor dat alles volgens geldende voorschriften is onderhouden en wordt nageleefd.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Zorgdragen voor het actueel houden van onderhoudssystemen
 • Opstellen van scopes voor preventief onderhoud en reparatiewerkzaamheden
 • Technische begeleiding en advisering naar de Maintenance Manager
 • Het doen van verbetervoorstellen aangaande beschikbaarheid van installaties en onderhoudskosten
 • Het onderzoeken van gemelde storingen en eventueel het signaleren van trends
 • Beoordelen en evalueren van reeds gerealiseerde onderhoudsopdrachten en stelt, indien gewenst, nieuwe maatregelen op t.b.v. onderhoud of veiligheid
 • Opstellen van keuringsprocedures en -rapporten aangaande inkomende, of aangeleverde apparatuur
 • Levert technische ondersteuning aan analyses aan storingen en bepaalt mede welke maatregelen te nemen om storingen te verhelpen

 Functie-eisen:

 • Afgeronde HBO-opleiding richting Werktuigbouw of Chemie
 • 3 tot 5 jaar aantoonbare ervaring in Pharmaceutische Industrie
 • Kennis en ervaring met RCA, FMEA
 • Communicatief sterk in Nederlands en Engels
 • Kan analytisch denken en handelen
 • Initiatiefnemer
 • Bezit overtuigingskracht en adviserende vaardigheden
 • Kan zowel zelfstandig als in teamverband functioneren

 

U kunt reageren op deze vacature door uw cv, met bijbehorend tarief of salarisindicatie, te mailen naar: of door telefonisch contact op te nemen via: 06 1922 1925